Na obrazku widocznym jest plakat promocyjny programu inwestycyjno-gospodarczego „Polski Ład”, przedstawiający logo funduszu rządowego oraz narodowy symbole Polski. Dominujące kolory wizualizacji są białe i czerwone, a całość ma charakter oficjalny i jest dostępny tylko dla odbiorców.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.:  „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” 

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na kwotę 7 095  654,91 zł.

W dniu 4 kwietnia2024  r. Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbno Pani Marty Hałdaj podpisał umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Sławomira Procha na realizację zadnia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”.

WARTOŚĆ ZADANIA:  7 095 654,91 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 7 005 000 zł.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy Wierzbno:

 1. Jaworku na dz nr:  370/1,  166 oraz 370/2 – ok. 1800 m łącznie,
 2. Świdno do Janówka dz. nr 254 Janówek i dz. nr 75 Świdno – ok. 900 m.,
 3. Strupiechów dz. nr 375/2 ok. 590m.,
 4. Skarżyn dz. nr 370 – ok. 940m.,
 5. Sulki dz. nr 56 – 270 m.,
 6. Koszewnica dz. nr 210/1  – ok. 998 m.,
 7. Las Jaworski I nr 258/1 – ok. 673m.,
 8. Las jaworski nr 232 –  ok. 448m., dz. nr 177 i 80 –  ok. 486 m.,
 9. Jaworek dz. nr 370/2 – ok. 539 m
 10. Wierzbno dz. 94 –  ok. 400 m.,
 11. Wierzbno 200, 203/7 i 201/1 ok. 400 m.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie w/w dróg obejmuje m.in. :

– wykonanie profilowania istniejących nawierzchni,

– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego,

– wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego,

–  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

– odwodnienie dróg,

–  pielęgnacja drzew i wycinka krzaków,

–  usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu,

–  odtworzenie rowów,

– montaż znaków pionowych,

–  zmianę oznakowania poziomego itd.

Planowana data ukończenia inwestycji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. wrzesień 2024 r.

logo polsjki ład z zarysem granic Polski

Gmina Wierzbno w ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski ład otrzymała 8 335 000 złotych na przebudowę dróg

Gmina Wierzbno w ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski ład otrzymała 8 335 000 złotych na zadania inwestycyjne pn.:

7 005 000 zł Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno

1 330 000 zł Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno

W ramach tych zadań zostanie zmodernizowanych i wylanych asfaltem ok. 8,5 km dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno.

 

W poprzednich edycjach Gmina otrzymała w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

5 400 000 zł na budowę sieci wodociągowej, w ramach której powstanie ok 19 km.  sieci. W 2023 i 2024 r. Łączny koszt 7 400 000 zł

6 175 000 zł na termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach. Łączny koszt 9 195 000 zł

8 930 000 zł na modernizacje dróg na terenie Gminy, w ramach których wylano asfalt na ok. 9.3 km dróg gminnych w 2023 r.  Łączny koszt 10 388 844,57 zł

1 757 500 zł na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. świetlicy w Jaworku, Cierpiętach i Wąsoszu oraz strażnicy OSP w Jaworku i Dom Nauczyciela w 2023 roku. Łączny koszt 2 150 550 zł

Ponadto w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

215 600 zł Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno w miejscowości Czerwonka – Folwark i Strupiechów.

58 800 zł Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie.

686 000 zł Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie.

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

252 500 zł Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebanii w Czerwonce Liwskiej.

Dzięki wsparciu tych funduszy Gmina Wierzbno rozwija się, prowadzi nowe inwestycje, poprawił się stan dróg, budowana jest nowa sieć wodociągowa, a szkoły i budynki użyteczności publicznej zyskują nowy wygląd i mogą służyć dzieciom i mieszkańcom Gminy przez kolejne lata.

Łącznie Gmina Wierzbno w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymała

39 288 400 zł

 

Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
na realizację  działań aktywizacyjnych w wysokości 29 900  zł.
Łączny koszt zadania: 38 770,91 zł.
W ramach projektu zatrudniono osobę niepełnosprawną na pełen etat oraz zakupiono wyposażenie stanowiska pracy tj. komputer, meble biurowe.
Wyremontowana została łazienka dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie i przystosowana odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy osoby zatrudnionej.

Projekt ASI

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowie.ckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza

Accessibility