Obrazek przedstawia grafikę z „Polskim Ładem” – rządowym programem inwestycyjnym w Polsce, którego symbole są widoczne oraz logotypy Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ilustracjach elementów związanych z planem wykonawczym, wynikającymi z ekonomicznego rozwoju kraju.

Remont drogi powiatowej Wierzbno – Karczewiec

Dnia 22 marca 2024 r. Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak podpisała z Wykonawca umowę na rozbudowę dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi  powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec oraz drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec.  

Odcinek Wierzbno – Karczewiec  o długości 740 metrów zostanie wyremontowany przez Wykonawcę GRUPA MARTIN Sp. z o.o., Aleja Łochowska 65, 07-130 Łochów, której przekazano już teren budowy. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na koniec października 2024 roku.

Prace do zrealizowania na drodze nr 4244W Wierzbno – Karczewiec to m.in.:

 • roboty pomiarowe,
 • karczowanie drzew i wycinka krzaków,
 • odhumusowanie,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów,
 • wykonanie pobocza z kruszywa,
 • wykonanie pobocza chłonnego,
 • wykonanie odwodnienia jezdni,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego,
 • roboty wykończeniowe,
 • budowa kanału technologicznego.

 Wartość powyższych robót na wskazanej drodze opiewa na kwotę 2 756 434,16 zł, wkład własny Gminy Wierzbno to kwota 81 058,91 zł

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.

Accessibility