Na obrazku topograficznym mapy Polski, zaznaczono obszar inwestycji na czerwono. To zaznaczenie wyróżniające się na tle pozostałych map, wybrane miejsce rozwoju.

Gmina Wierzbno ogłosiła w dniu 5 kwietnia 2024 roku przetarg na remont drogi gminnej w miejscowości Świdno.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ponad 1,3 miliona złotych.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga gminna w miejscowości Świdno na długości ok. 1000 m.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

  1. Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
  2. Remont przepustów,
  3. Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
  4. Ustawienie krawężników, obrzeży,
  5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy,
  6. Wyprofilowanie o odbudowa rowów przydrożnych,
  7. Humusowanie i umacnianie skarp, rowów, poboczy,
  8. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  10. Uporządkowanie teren

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia.

Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy odcinek do remontu wskazuje załączona mapka.

Więcej informacji na stronie

https://gminawierzbno.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000zl/

 

Accessibility