Emil Wąsowski

WÓJT GMINY

 • wojt@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 33
 • Pokój nr 1

Ewa Jaworowska

INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU I OBSŁUGI ORGANÓW GMINY ORAZ PRAC SPOŁECZNYCH

 • e.jaworowska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 31
 • Pokój nr 1

Renata Brożyna

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 • r.brozyna@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 34
 • Pokój nr 5

Sylwia Boruc

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

 • s.boruc@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 35
 • Pokój nr 6

Edyta Chabiera

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, WYCINKA DRZEW

 • e.chabiera@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 37
 • Pokój nr 4

Barbara Barcz

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 • b.barcz@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 38
 • Pokój nr 2

Katarzyna Żelazowska

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, ZWIERZĘTA BEZDOMNE. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • k.zelazowska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 43
 • Pokój nr 8

Ewa Kuśmierczyk

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATY

 • ksiegowa.oswiata@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 39
 • Pokój nr 9

Renata Sasim

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA, OŚWIETLENIA I GOSPODARKI WODNEJ

 • r.sasim@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 40
 • Pokój nr 10

Marta Haładaj

SKARBNIK GMINY

 • skarbnik@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 44
 • Pokój nr 5

Grażyna Łukasiak

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I KADR

 • g.lukasiak@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 34
 • Pokój nr 3

Monika Połaska

INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNYCH I P.POŻ

 • m.polaska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 35
 • Pokój nr 6

Katarzyna Chabiera

INSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • k.chabiera@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 36
 • Pokój nr 7

Anna Skarżyńska

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH

 • a.skarzynska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 37
 • Pokój nr 4

Marzena Skarżyńska

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 • m.skarzynska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 38
 • Pokój nr 2

Janina Koszewska

INSPEKTOR DS. WYNAGRODZEŃ

 • j.koszewska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 39
 • Pokój nr 9

Magdalena Dębowska

KIEROWNIK REFERATU DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • m.debowska@gminawierzbno.pl
 • + 48 25 793 44 95 wew. 32
 • Pokój nr 1
Accessibility