Wykaz radnych dla kadencji 2018 – 2023

Imię i nazwisko Funkcja
Małgorzata Justyna Karczewska Przewodnicząca Rady
Hanna Agnieszka Karczewska Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Grażyna Orzechowska Wiceprzewodnicząca Rady
Włodzimierz Durka
Tadeusz Jabłoński
Artur Piotr Jaczewski
Piotr Kiesner
Andrzej Władysław Kopeć
Beata Krasnodębska
Bartłomiej Łukasz Królak
Mirosław Paweł Krzyżanowski
Dariusz Jacek Patoka
Witold Justyn Roman
Krzysztof Edmund Twardowski
Łukasz Wąsowski
Accessibility