logo e-puap z napisem elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wierzbno można odnaleźć w następujący sposób: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » wg podziału terytorialnego » powiat węgrowski » Wierzbno (gmina wiejska)

lub

podając adres skrytki: /nqnn789a22/skrytka

Accessibility