Gmina Wierzbno to gmina wiejska utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w południowej części powiatu węgrowskiego, jest najmniejsza spośród gmin wiejskich powiatu , zajmuje 8,5% jego powierzchni.

Gmina Wierzbno graniczy:

  • od północy z gminą Korytnica,
  • od północnego wschodu z gminą Liw,
  • od wschodu z gminą Grębków,
  • od południa i zachodu z gminami Kałuszyn i Dobre.

Granica z gminami Kałuszyn i Dobre jest równocześnie granicą powiatu węgrowskiego i mińskiego.

Siedzibą gminy jest miejscowość Wierzbno. Miejscowość gminna Wierzbno stanowi centrum obsługi ludności całej gminy w zakresie administracji, ochrony zdrowia, kultury. Ośrodki wspomagające, spełniające funkcję uzupełniającą w zakresie obsługi ludności to miejscowości Krypy (Zespół Szkolno – Przedszkolny), Czerwonka (Ośrodek Zdrowia). Na terenie gminy Wierzbno mają siedzibę Parafie Rzymsko – Katolickie: w Wierzbnie i w Czerwonce. Urząd Gminy zlokalizowany jest w Wierzbnie pod numerem 90.

Charakterystyczną cechą gminy Wierzbno jest stosunkowo duża liczba małych i bardzo małych miejscowości. Gmina jest podzielona na 31 sołectw obejmujących 32 miejscowości: Adamów, Brzeźnik, Cierpięta, Czerwonka, Czerwonka-Folwark, Filipy, Helenów, Janówek, Jaworek, Józefy, Karczewiec, Kazimierzów, Koszewnica, Krypy, Las Jaworski, Majdan, Nadzieja, Natolin, Orzechów, Ossówno, Rąbież, Skarżyn, Soboń, Stary Dwór, Strupiechów, Sulki, Świdno, Wąsosze, Wierzbno, Wólka, Wyczółki, Wyględówek.

Granice administracyjne tych miejscowości są jednocześnie granicami sołectw, z wyjątkiem Adamowa i Natolina, które tworzą jedno sołectwo.

Accessibility