Na obrazku zużyty, pełen pęknięć i łat przechodzący przez obszar porośnięty lasem. Pęknięcia i urządzenia udostępniające wzór na powierzchni szarej nawierzchni, który kontrastuje z bujną zielenią drzewną po bokach trasy.

W dniu 4 kwietnia 2024 roku rozpoczął się remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów”.

Wykonawcą zadania jest firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna. Wartość inwestycji –  3 512 301,58 zł. Środki na to zadanie zostały pozyskane przez Powiat Węgrowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje remont odcinka od miejscowości Wierzbno do skrętu do miejscowości Adamów

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

  • remont nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m całego przedmiotowego odcinka drogi  tj. 4 100 mb,
  • obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego,
  • remont wyeksploatowanych przepustów pod jezdnią
  • odcinkowe odtworzenie rowów przydrożnych,
  • uzupełnienie istniejących zjazdów nieutwardzonych kruszywem łamanym.
    Na zjazdach utwardzonych wykonana zostanie niwelacja wysokości za pomocą masy mineralno-asfaltowej,
  • oznakowanie poziome w obrębie przystanku autobusowego,
  • oznakowanie pionowe w zakresie korekty i wymiany znaków.

Wykonawca ma czas do sierpnia 2024 roku na realizacje w/w zadnia. Gmina Wierzbno na w/w zadanie zabezpieczyła środki ok. 1 mln zł.

Accessibility