logo polsjki ład z zarysem granic Polski

Gmina Wierzbno w ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski ład otrzymała 8 335 000 złotych na zadania inwestycyjne pn.:

7 005 000 zł Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno

1 330 000 zł Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno

W ramach tych zadań zostanie zmodernizowanych i wylanych asfaltem ok. 8,5 km dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno.

 

W poprzednich edycjach Gmina otrzymała w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

5 400 000 zł na budowę sieci wodociągowej, w ramach której powstanie ok 19 km.  sieci. W 2023 i 2024 r. Łączny koszt 7 400 000 zł

6 175 000 zł na termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach. Łączny koszt 9 195 000 zł

8 930 000 zł na modernizacje dróg na terenie Gminy, w ramach których wylano asfalt na ok. 9.3 km dróg gminnych w 2023 r.  Łączny koszt 10 388 844,57 zł

1 757 500 zł na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. świetlicy w Jaworku, Cierpiętach i Wąsoszu oraz strażnicy OSP w Jaworku i Dom Nauczyciela w 2023 roku. Łączny koszt 2 150 550 zł

Ponadto w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

215 600 zł Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno w miejscowości Czerwonka – Folwark i Strupiechów.

58 800 zł Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie.

686 000 zł Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie.

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

252 500 zł Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebanii w Czerwonce Liwskiej.

Dzięki wsparciu tych funduszy Gmina Wierzbno rozwija się, prowadzi nowe inwestycje, poprawił się stan dróg, budowana jest nowa sieć wodociągowa, a szkoły i budynki użyteczności publicznej zyskują nowy wygląd i mogą służyć dzieciom i mieszkańcom Gminy przez kolejne lata.

Łącznie Gmina Wierzbno w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymała

39 288 400 zł

 

Accessibility