Kampania informacyjna „Bitwa o Remizy” ma na celu zwiększenie frekwencji wyborczej w Polsce. W ramach kampanii Gmina w danym powiecie z najwyższą frekwencją otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł  na działalność OSP, remont remizy lub zakup sprzętu.

Celami kampanii jest zwiększenie frekwencji wyborczej, podniesienie świadomości o roli OSP w społecznościach lokalnych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w wyborach lokalnych.

Organizatorami kampanii są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP.

Biuro Prawne KG PSP potwierdziło, że akcja „Bitwa o Remizy” nie narusza zasady zakazu agitacji wyborczej w trakcie ciszy wyborczej.

Accessibility