W załączniku znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak SPN-S.7570.319.1265.2018.PJ

Załączniki

Accessibility