W załączeniu obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 4 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. “Rozbudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno”

Accessibility