Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
na realizację  działań aktywizacyjnych w wysokości 29 900  zł.
Łączny koszt zadania: 38 770,91 zł.
W ramach projektu zatrudniono osobę niepełnosprawną na pełen etat oraz zakupiono wyposażenie stanowiska pracy tj. komputer, meble biurowe.
Wyremontowana została łazienka dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie i przystosowana odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy osoby zatrudnionej.
Accessibility