Rodzina czteroosobowa grafika - tata, dwójka dzieci starszych oraz mama z noworodkiem na rękach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2023 r. przyjmowane są w wersji papierowej wnioski na nowy okres świadczeniowy 2023/2024

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o posiłki w szkole na okres od września do grudnia 2023 r. wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 20 sierpnia 2023 r. aby posiłki w szkole zostały przyznane od września, (wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane odpowiednio w kolejnych miesiącach.)

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 wraz z wymaganymi dokumentami o dochodach należy składać od 01 września 2023 r. do 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 r.,

Wnioski są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Accessibility