zdjęcia budynku Urzędu Gminy, OSP Wierzbno monitoring i kostka, parking

Gmina Wierzbno w ramach programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, uzyskała dofinansowanie na zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego w Wierzbnie przy Urzędzie Gminy.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie poprzez instalację monitoringu zewnętrznego i utwardzenie kostką placu za budynkiem Urzędu, gdzie powstało kilka nowych miejsc parkingowych.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.
➡️ Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl
PSE Partner Gminy Wierzbno
Accessibility