Na obrazku grupy osób stojących z niedostępnymi, ceremonialnymi czekami w ramionach. Tło za nimi jest ozdobione logotypem lub marką.

W dniu 20.03.2024 r. zostały uroczyście podpisane umowy na dofinansowanie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską oraz Elżbietę Lanc, a Gminą Wierzbno reprezentowaną przez Wójta Gminy Wierzbno – Emila Wąsowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marty Haładaj.

Pozyskane dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwolą na realizację 2 kolejnych  zadań o łącznej wartości 260 000 zł

W ramach programu „Mazowsze dla sportu”  2024 otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 223 491 zł, które pozwoli na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  przy Zespole – Szkolno Przedszkolnym  w Krypach.

Kolejnym pozyskanym wsparciem jest kwota 40 000 zł w ramach programu na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  na Przebudowę drogi w miejscowości Brzeźnik.

Accessibility