trzech mężczyzn podpisujących dokumenty prztybiurku

W czwartek 18 maja 2023 r. Wójt Gminy Wierzbno zawarł umowę z Firmą WormBud Cezary Robak z Węgrowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbno”.

Inwestycja jest podzielona na pięć  etapów podczas, których zostaną wyremontowane budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbno.

Termomodernizację przejdą budynki:

1. Świetlica wiejska w miejscowości Cierpięta

2. Świetlica wiejska w miejscowości Jaworek

3. Świetlica wiejska w miejscowości Wąsosze

4. Strażnica OSP Jaworek

5. Dom Nauczyciela w Wierzbnie

Prace w w/w budynkach będą polegały m.in. na:

– ociepleniu ścian zewnętrznych i stropu,
– wykonaniu tynków zewnętrznych,
– wymianie pokrycia dachu wraz z konstrukcją,
– wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
– wyrównaniu poziomu podłóg,
– wykonaniu wewnętrznego wykończenia posadzek, ścian i sufitów,
– montażu urządzeń sanitarnych,
– budowie bezodpływowych zbiorników na nieczystości,
– wyrównaniu terenu przed budynkami i utwardzeniu kostką betonową,
– wykonaniu opasek żwirowych wokół budynku,
– wymianie ogrodzeń,
– montażu klimatyzacji lub kurtyn powietrznych,
– wykonaniu oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego energooszczędnego,
– montażu daszków nad wejściami.

Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. z Firmą WormBud Cezary Robak wynosi 2 150 550 zł.  z czego pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 1 757 500 zł. 

Pozostała kwota tj. 393 050 zł.l jest wkładem własnym Gminy Wierzbno.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30 listopada 2023 r.

logo polsjki ład z zarysem granic Polski
Accessibility