podpisanie umowy, kilka osób siedzi przy stole, dokumenty na stole

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno” w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

W dniu 19 maja 2023 r. Wójt Gminy Wierzbno podpisał umowę z Wykonawcą P.W. Wikrusz Adam Witkowski  z Miedznej na realizację zadnia pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”,  łączna długość odcinków do przebudowy: 9,200 km.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział między innymi zaproszeni goście:     Senator Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno Małgorzata Karczewska oraz Skarbnik Gminy Marta Haładaj i Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Gminy Wierzbno Magdalena Dębowska.

WARTOŚĆ ZADANIA:  10 388 844,57 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 8 930 000 zł.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy Wierzbno:  Cierpięta 0,441 km,     Cierpięta 0,495 km,    Majdan 0,540 km,    Helenów 0,445 km,   Adamów 0,347 km,   Natolin0,891 km,   Brzeźnik 0,696 km,   Czerwonka – Folwark 0,320 km,     Czerwonka 0,493 km,  Soboń I etap 0,995 km,  Wierzbno 0,3250 km, Wierzbno 0,3125 km, Kazimierzów 0,993 km,  Świdno 0,300 km, Świdno Emin I etap 0,995 km, Soboń II etap 0,570 km,   Świdno Emin II etap 0,300 km.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie w/w dróg obejmuje m.in. :

– wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej,

– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego,

– wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego,

–  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

– odwodnienie dróg,

–  pielęgnacja drzew i wycinka krzaków,

–  usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu,

– wykonanie zjazdów do nieruchomości,

– odtworzenie rowów,

– montaż znaków pionowych,

–  zmianę oznakowania poziomego itd.

Planowana data ukończenia inwestycji: 31 październik 2023 r.

logo polsjki ład z zarysem granic Polski
Accessibility