samochód strażacki, buty, rękawiczki strażackie, tablica informacyjna

Ochotnicza Straż Pożarna w Krypach otrzymała 20 000 zł. na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

koszt całkowity zakupu sprzętu: 20 900 zł.

Zakupiono:

  • Hełmy Dragon
  • Buty skórzane
  • Ubrania specjalne piaskowe
  • Kominiarki dwuwarstwowe
  • rękawice specjalne.
tablica z logami WFOŚiGW oraz NFOŚiGW
Accessibility