biało czerwona flaga i godło z białym orłem w koronie

Zadanie pn. “Przebudowa drogi gminnej Nr 420918W Wyględówek – Nadzieja od km 0+498 do km 1+497, na długości 0,999 km., w miejscowościach Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 1 257 291,77 zł.

Gmina Wierzbno w ramach tej inwestycji otrzymała:

  • 558 497,66 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 698 794,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki własne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

W ramach w/w inwestycji wykonano:

  • rozbiórkę i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa,
  • pobocza z kruszywa łamanego,
  • kanał technologiczny,
  • nawierzchnię jezdni z dwóch warstw masy mineralno asfaltowej,
  • zamontowano znaki pionowe.
Accessibility