Stół zastawiony akcesoriami strażackimi i kilka osób w eleganckich strojach stojących za stołem
Herb orła na czerwonym tle
Napis Mazowsze serce Polski

22 grudnia br. odbyło się oficjalne przekazanie kompletów odzieży ochronnej członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie.

Zadanie było zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego “Środki ochrony osobistej strażaka Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022”.

Łączna wartość zakupionych kompletów wyniosła 38 353,47 zł, przy czym 20 000 zł zostało przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W przekazaniu udział wzięli członkowie OSP Wierzbno, Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski, Pan Mariusz Rukat oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

tablica z herbem Mazowsza i tekstem środki pchrony osobistej strażaka Samorządu Województwa mazowieckiego
Accessibility