W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2022 r. znak SPN-S.7570.319.1202,1203.2018.BŁ o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym