Ilustracja jest urna wyborcza promująca wybory lokalne w Polsce w 2024 roku. Obok niej została stworzona polska flaga, kontekst narodowy tego wydarzenia.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 8 kwietnia 2024r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Na obrazku widocznym jest plakat promocyjny programu inwestycyjno-gospodarczego „Polski Ład”, przedstawiający logo funduszu rządowego oraz narodowy symbole Polski. Dominujące kolory wizualizacji są białe i czerwone, a całość ma charakter oficjalny i jest dostępny tylko dla odbiorców.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.:  „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” 

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na kwotę 7 095  654,91 zł.

W dniu 4 kwietnia2024  r. Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbno Pani Marty Hałdaj podpisał umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Sławomira Procha na realizację zadnia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”.

WARTOŚĆ ZADANIA:  7 095 654,91 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 7 005 000 zł.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy Wierzbno:

 1. Jaworku na dz nr:  370/1,  166 oraz 370/2 – ok. 1800 m łącznie,
 2. Świdno do Janówka dz. nr 254 Janówek i dz. nr 75 Świdno – ok. 900 m.,
 3. Strupiechów dz. nr 375/2 ok. 590m.,
 4. Skarżyn dz. nr 370 – ok. 940m.,
 5. Sulki dz. nr 56 – 270 m.,
 6. Koszewnica dz. nr 210/1  – ok. 998 m.,
 7. Las Jaworski I nr 258/1 – ok. 673m.,
 8. Las jaworski nr 232 –  ok. 448m., dz. nr 177 i 80 –  ok. 486 m.,
 9. Jaworek dz. nr 370/2 – ok. 539 m
 10. Wierzbno dz. 94 –  ok. 400 m.,
 11. Wierzbno 200, 203/7 i 201/1 ok. 400 m.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie w/w dróg obejmuje m.in. :

– wykonanie profilowania istniejących nawierzchni,

– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego,

– wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego,

–  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

– odwodnienie dróg,

–  pielęgnacja drzew i wycinka krzaków,

–  usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu,

–  odtworzenie rowów,

– montaż znaków pionowych,

–  zmianę oznakowania poziomego itd.

Planowana data ukończenia inwestycji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. wrzesień 2024 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie podaje do publicznej wiadomości informację o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów:

6 kwietnia 2024 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 11.00

7 kwietnia 2024 r. (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności wyborczych.

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej będą pełnili dyżury w siedzibie Komisji w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Wierzbno (I piętro)

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbnie

 

/-/ Marzena Skarżyńska

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Accessibility