POSTANOWIENIE NR 151/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 151/2023
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
na realizację  działań aktywizacyjnych w wysokości 29 900  zł.
Łączny koszt zadania: 38 770,91 zł.
W ramach projektu zatrudniono osobę niepełnosprawną na pełen etat oraz zakupiono wyposażenie stanowiska pracy tj. komputer, meble biurowe.
Wyremontowana została łazienka dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie i przystosowana odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy osoby zatrudnionej.
Accessibility