• Brak kategorii

Ogłoszenie o przetargu przebudowa dróg w Gminie Wierzbno – Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno

Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno” – Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno

Zamówienie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbno w 2024 r.

Przetarg: Utwardzenie działek nr 116 i 117 w miejscowości Czerwonka

Zaproszenie do składania ofert w przetargu na zadanie pn.: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno.

Ogłoszenie o zamówieniu – Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbno.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBNO

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBNO

BUDOWA INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBNIE

BUDOWA INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBNIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRUPIECHÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRUPIECHÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY DWÓR

Termomodernizacja szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 420918W WYGLĘDÓWEK – NADZIEJA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Accessibility