• Brak kategorii

Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki za 2023 rok

Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 rok

Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok

Informacja dodatkowa za 2023 rok

Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok

Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wierzbno za IV kw 2023 r.

UCHWAŁA Nr 3.j./312/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie opinii o planowanej kwocie długu Gminy Wierzbno

UCHWAŁA Nr 3.l./289/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 lutego 2024 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbno na rok 2024

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Informacja o wykonaniu budżetu i o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku

Informacja o wykonaniu budżetu i o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok

Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Accessibility