• Brak kategorii

Uchwała Nr III/15/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Wierzbno oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Wierzbno

Uchwała Nr III/14/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr III/13/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Wierzbno

Uchwała Nr III/12/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2024 roku

Uchwała Nr III/11/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2024-2032

Uchwała Nr III/10/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Uchwała Nr II/9/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr II/8/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała Nr II/7/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr II/6/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/5/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, Planowania i Rolnictwa

Uchwała Nr II/3/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr I/2/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr I/1/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Wierzbno

Accessibility