• Brak kategorii

Zarządzenie nr 331/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 330/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbnie

Zarządzenie nr 329/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 327/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 328/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Wierzbnie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 324/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 327/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 326/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 325/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 323/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 322/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2022 rok

Zarządzenie nr 321/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 320/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 319/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 318/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 317/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Zarządzenie nr 316/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawi ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy użytych do odbycia podróży służbowej

Zarządzenie nr 315/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 314/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023rok

Zarządzenie nr 313/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Zarządzenie nr 312/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie odwołania/powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 304.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 307/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 306/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 305/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 303/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 302/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 301/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 311/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 310/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbno”

Zarządzenie nr 309/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 308/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”

Zarządzenie nr 300/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 299/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 298/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 297.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 294.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 292.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 289.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 288.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 280.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 279.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 278.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 277.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 275.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 274.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 273.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Zarządzenie nr 272.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 271.2022 z dnia 21 października 2022 r.w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 293/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 291/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 255/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 264/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Zarządzenie nr 248/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozliczeń podatku VAT w gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 251/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 242/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 241/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2021 rok

Zarządzenie nr 240/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022- 2032

Zarządzenie nr 239/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 245/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 244/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 243/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 238/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 236/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 235/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież

Zarządzenie nr 234/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 233/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 232/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 231/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 227/2022 z dnia 30 maja w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 226/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 225/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 224/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 223/2022 dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok

Zarządzenie nr 222/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie dnia wolnego

Zarządzenie nr 221/2022 z dnia 1 kwietnia w sprawie powierzenia GOPS w Wierzbnie realizacji przyznawania świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 220/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 219/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 218/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 217/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 216/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników GOPS w Wierzbnie

Zarządzenie nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 213/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę rogi gminnej w miejscowości Strupiechów

Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych

Zarządzenie nr 210/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Zarządzenie nr 208/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 207/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 206/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowań

Zarządzenie nr 205/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór

Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 202/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej Wyględówek – Nadzieja

Zarządzenie nr 201/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 200/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach

Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli

Zarządzenie nr 198/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Accessibility