• Brak kategorii

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbnie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1 i 400 w miejscowości Brzeźnik”

Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno”

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela szkoły do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie odwołania i powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich na terenie gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 395/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 394/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno”

Zarządzenie nr 401/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Zarządzenie nr 344/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wierzbnie

Zarządzenie nr 399/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 398/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na rok 2024

Zarządzenie nr 400/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2023 rok

Zarządzenie nr 387/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 397/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 391/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 390/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Zarządzenie nr 389/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”

Zarządzenie nr 396/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Zarządzenie nr 393/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Zarządzenie nr 392/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2023 rok

Zarządzenie nr 386/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego “Najpiękniejszy Wielkanocny Stroik”

Zarządzenie nr 385/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego “Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Zarządzenie nr 384/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Zarządzenie nr 383/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”

Zarządzenie nr 382/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 381/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego “Najpiękniejszy Wielkanocny Stroik”

Zarządzenie nr 380/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego “Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Zarządzenie nr 378/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 377/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: “Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”

Zarządzenie nr 376/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 375/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: “Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno” – Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno

Zarządzenie nr 372/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 364/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 371/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 374/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy ds. wynagrodzeń w Referacie Oświatowym

Zarządzenie nr 367/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku przypadającego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 366/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku przypadającego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 357/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Ossówno

Zarządzenie nr 358/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego ,,Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Zarządzenie nr 331/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 330/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbnie

Zarządzenie nr 329/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 327/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 328/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Wierzbnie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 324/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 327/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 326/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 325/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 323/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 322/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2022 rok

Zarządzenie nr 321/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 320/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 319/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 318/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 317/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Zarządzenie nr 316/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawi ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy użytych do odbycia podróży służbowej

Zarządzenie nr 315/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 314/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023rok

Zarządzenie nr 313/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Zarządzenie nr 312/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie odwołania/powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 304.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 307/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 306/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 305/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 303/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 302/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 301/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 311/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 310/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbno”

Zarządzenie nr 309/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 308/2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. “Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”

Zarządzenie nr 300/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 299/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 298/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 297.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 294.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 292.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 289.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 288.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 280.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 279.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 278.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 277.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 275.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 274.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 273.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Zarządzenie nr 272.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2023 rok

Zarządzenie nr 271.2022 z dnia 21 października 2022 r.w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 293/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 291/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Accessibility