• Brak kategorii

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniajcym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Szkołach Podstawowych w Wierzbnie i Krypach

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentarycacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Krypach

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku-środków trwałych na rzecz Szkoły podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skótków opadaów atmosferycznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2020 rok

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 32 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania sładu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 2020 roku

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w msc. Jaworek, Janówek, Świdno

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w msc. Krypy

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w msc. Karczewiec i Strupiechów

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkurosowej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wierzbnie

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-2022

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komsji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie na 2018 rok

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Wierzbno Planu Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów samorządu wsi z terenu Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu dróg

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2018-2021

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powłoania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Accessibility