• Brak kategorii

Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego gruntów stanowiących własność Gminy

Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsutacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności

Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędncze Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze Półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się SARS CoV-2

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu

Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu w Wierzbnie

Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2019 rok

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na

Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Wierzbnie

Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie związanych z SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach

Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu

Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniajcym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Szkołach Podstawowych w Wierzbnie i Krypach

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentarycacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Krypach

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku-środków trwałych na rzecz Szkoły podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skótków opadaów atmosferycznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2020 rok

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 32 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania sładu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 2020 roku

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w msc. Jaworek, Janówek, Świdno

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w msc. Krypy

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w msc. Karczewiec i Strupiechów

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkurosowej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wierzbnie

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-2022

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komsji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie na 2018 rok

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Accessibility