• Brak kategorii

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komsji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie na 2018 rok

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Wierzbno Planu Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów samorządu wsi z terenu Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu dróg

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2018-2021

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powłoania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Accessibility