• Brak kategorii

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu,którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych nettoGmina Wierzbno zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: dostawa i transport z rozplantowaniem żwiru oraz kruszywa łamanego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: Wyposażenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: “Utwardzenie placu parkingowego w Wierzbnie” przy budynku Urzędu Gminy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę żwiru i kruszywa z rozplantowaniem

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: “Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wierzbno”

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zadanie: “Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: „Odławianie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Wierzbno”

Projekt budowlany dla inwestycji ”Przebudowa sieci wodociągowej od. m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka” o długości ok. 3600 m. do zgłoszenia robót lub PnB

Zaproszenie do składania ofert: Nadzór inwestorski nad inwestycją :”Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: nadzór inwestorki nad realizacją inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: “Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”

Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie ofertowe: Modyfikacja sieci LAN w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn: “Modyfikacja sieci LAN w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.”

Gmina Wierzbno zaprasza do złożenia oferty cenowej na:Badanie próbek odpadów paleniskowych (popiołów) w celu określenia, czy w palenisku domowym były spalane odpady.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu: Dostawa węgla do Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krypach w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.

Zakup agregatu prądotwórczego

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz modyfikacja sieci LAN w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

Dostawa węgla do Szkoły Pods. w Wierzbnie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypach

Cyfrowa Gmina

Aktywna Tablica

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Wierzbno

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno

Accessibility