Brak informacji

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu,   którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbno Nr 144/2021 z dnia 28 stycznia  2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wierzbnie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. netto Gmina Wierzbno zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

pn.:

Odławianie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Wierzbno”

Załączniki

Accessibility