Brak informacji

Emil Wąsowski

WÓJT GMINY

wojt@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 33
Pokój nr 1


REFERAT FINANSOWY

Marta Haładaj

SKARBNIK GMINY

skarbnik@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 44
Pokój nr 5

Renata Brożyna

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

r.brozyna@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 34
Pokój nr 5

Barbara Barcz

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

b.barcz@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 38
Pokój nr 2

Grażyna Łukasiak

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I KADR

g.lukasiak@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 34
Pokój nr 3

Marzena Skarżyńska

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

m.skarzynska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 38
Pokój nr 2

Katarzyna Chabiera

INSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

k.chabiera@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 36
Pokój nr 7


REFERAT OŚWIATOWY

Katarzyna Żelazowska

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, ZWIERZĘTA BEZDOMNE. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

k.zelazowska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 43
Pokój nr 8

Janina Koszewska

INSPEKTOR DS. WYNAGRODZEŃ

j.koszewska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 39
Pokój nr 9

Ewa Kuśmierczyk

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATY

ksiegowa.oswiata@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 39
Pokój nr 9


REFERAT DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Dębowska

KIEROWNIK REFERATU DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

m.debowska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 32
Pokój nr 1

Edyta Chabiera

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, WYCINKA DRZEW

e.chabiera@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 37
Pokój nr 4

Sylwia Boruc

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

s.boruc@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 35
Pokój nr 6

Renata Sasim

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA, OŚWIETLENIA I GOSPODARKI WODNEJ

r.sasim@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 40
Pokój nr 10


URZĄD STANU CYWILNEGO

Anna Skarżyńska

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH

a.skarzynska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 37
Pokój nr 4


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Ewa Jaworowska

INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU I OBSŁUGI ORGANÓW GMINY ORAZ PRAC SPOŁECZNYCH

e.jaworowska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 31
Pokój nr 1

Monika Połaska (zastępstwo: Jakub Łabarzewski)

INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNYCH I P.POŻ

m.polaska@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 35
Pokój nr 6

Jakub Łabarzewski

INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNYCH I P.POŻ.

j.labarzewski@gminawierzbno.pl
+ 48 25 793 44 95 wew. 35
Pokój nr 6

Accessibility