• Brak kategorii

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbnoz dnia 8 lutego 2024 roku

IZP.6220.4.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 6 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 lutego 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6220.3.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 15 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 12 stycznia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 stycznia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.2.2022.2023 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 11 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 14 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 listopada 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 listopada 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 października 2023 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 października 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbno z dnia 15 września 2023 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Wierzbno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 września 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Informacja Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ws. ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 sierpnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 lipca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Raport o stanie Gminy Wierzbno za 2022 rok

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 czerwca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Raport o stanie Gminy Wierzbno za 2022 rok

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 23 maja 2023 r. o wydaniu decyzji administracyjnej

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 maja 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 26 kwietnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 kwietnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Ogłoszenie o finansowaniu zadań oświatowych

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 22 marca 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 marca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.3.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 marca 2023 r. o zawieszeniu postepowania administracyjnego

OOŚ.6220.3.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 20 lutego 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 14.02.2023 r. znak OOŚ.6220.3.2022.2023 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 lutego 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OOŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 20 stycznia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Preferencyjny zakup węgla II tura

Informacje – II tura sprzedaży węgla

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 stycznia 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OOŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 21 grudnia 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Plan polowań w sezonie 2022/2023 Koła Łowieckiego “Pobudka”

GGP.6845.3.2022 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzbno przeznaczonych do dzierżawy na okres 29 lat

GGP.6733.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 16 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GGP.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 16 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Preferencyjny zakup węgla

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 listopada 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.2.2022 Obwieszczenie Wójta gminy Wierzbno z dnia 2 listopada 2022 r. o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji

GGP.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 listopada 2022 r. o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji

Accessibility