• Brak kategorii

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie IIz dnia 15 maja 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

IZP.6733.2.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbnoz dnia 8 maja 2024 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Wierzbno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

IZP.6733.1.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

POSTANOWIENIE NR 278/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wierzbno

Bezpłatny transport w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Plan dyżurów Delegatury i Komisarza Wyborczego w Siedlcach

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym ponowne głosowanie i w dniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wierzbno w dniu 21 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wierzbno

IZP.6733.1.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie PKW o zbiorczych wynikach wyborach na wójtów II tura – wyciąg

protokół wyników głosownia na Wójta

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 8 kwietnia 2024r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024r.

Protokół z wyników głosowania do Rady Gminy Wierzbno

IZP.6220.3.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie z dnia 15 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Węgrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIEWojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawiez dnia 18 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 222/2024Komisarza Wyborczego w Siedlcach IIz dnia 20 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie W

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r.o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczychna obszarze właściwości

POSTANOWIENIE NR 211/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

POSTANOWIENIE NR 210/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na kwietnia radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja GKW o losowaniach

Informacja GKW o składzie, siedzibie i dyżurach

OBWIESZCZENIEKomisarza Wyborczego w Siedlcach IIz dnia 13 marca 2024 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnychw wyborach do Rady Powiatu Węgrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH II z dnia 12 marca 2024 r.w sprawie terminu i miejsca losowania numerów listkandydatów na radnych w wyborach organów samorząduterytorialnego,zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 marca 2024 r.

IZP.6733.1.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 5 marca 2024 r. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym: Okręg wyborczy nr 3

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBNO z dnia 4 marca 2024 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Wierzbno przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 6 że

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 15

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 10

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 13

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 14

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 11

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 12

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr5

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 9

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr2

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr3

Uchwała GKW z 4 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 1

UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 4 marca 2024 r. r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIEL OKRZEJA WSZYSCY WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY WIERZBNO w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach

OOŚ.6220.4.2023.2024 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OOŚ.6220.4.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 marca 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uchwała GKW z 2 marca 2024 r w sprawie wezwania kom wyb KWWDOWWDDGW do usunięcia wady

Uchwała GKW z 2 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 14

Uchwała GKW z 2 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. KWWDOWWDDGW w okr. wyborczym Nr 4

Uchwała GKW z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów kom wyb Prawo i Sprawiedliwość do usunięcia wady zgłoszenia okr wyb nr 7

Uchwała GKW z 1 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okr. wyborczym Nr 9

Uchwała GKW z 1 marca 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów kom. wyb. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okr. wyborczym Nr 5

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie o składzie, siedzibie i dyżurach

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbnoz dnia 8 lutego 2024 roku

IZP.6220.4.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 6 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 lutego 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6220.3.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 15 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 12 stycznia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 stycznia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.2.2022.2023 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 11 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

IZP.6733.14.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 14 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 listopada 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 listopada 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6220.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 października 2023 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 października 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbno z dnia 15 września 2023 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Wierzbno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 września 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Informacja Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ws. ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Accessibility