• Brak kategorii

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbno z dnia 15 września 2023 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Wierzbno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 września 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Informacja Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ws. ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 sierpnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Wierzbno

IZP.6733.13.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 lipca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Raport o stanie Gminy Wierzbno za 2022 rok

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 czerwca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Raport o stanie Gminy Wierzbno za 2022 rok

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 23 maja 2023 r. o wydaniu decyzji administracyjnej

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.12.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.11.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 maja 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 26 kwietnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 kwietnia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

Ogłoszenie o finansowaniu zadań oświatowych

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6220.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 22 marca 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IZP.6733.10.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.9.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.8.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

IZP.6733.7.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 marca 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OOŚ.6220.3.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 marca 2023 r. o zawieszeniu postepowania administracyjnego

OOŚ.6220.3.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 20 lutego 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 14.02.2023 r. znak OOŚ.6220.3.2022.2023 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 lutego 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

IZP.6733.6.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.5.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.3.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IZP.6733.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 1 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OOŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 20 stycznia 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Preferencyjny zakup węgla II tura

Informacje – II tura sprzedaży węgla

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 stycznia 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OOŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 21 grudnia 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Plan polowań w sezonie 2022/2023 Koła Łowieckiego “Pobudka”

GGP.6845.3.2022 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzbno przeznaczonych do dzierżawy na okres 29 lat

GGP.6733.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 16 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GGP.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 16 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Preferencyjny zakup węgla

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 listopada 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.2.2022 Obwieszczenie Wójta gminy Wierzbno z dnia 2 listopada 2022 r. o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji

GGP.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 2 listopada 2022 r. o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WP znak LU.ZUZ.2.4210.300.2022.MN z dnia 14 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2022 rok

GGP.6733.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 11 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OOŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 3 października 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

GGP.6733.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 21 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

GGP.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 21 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

G.6641.1.2022 zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w Cierpiętach, Kazimierzowie i Majdanie

OOŚ.6220.1.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 6 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2022 rok

Informacja Wójta Gminy Wierzbno o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w 2022

UWAGA! POWIAT WĘGROWSKI ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbno o przystąpieniu do prac związanych z taksacją terenową lasów

Ogłoszenie kierownika GOPS w Wierzbnie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.

Informacja o polowaniu zbiorowym “Wojskowe Koło Łowieckie Nr 320”

Plan polowań w sezonie 2021/2022

Accessibility