Brak informacji

IZP.6220.4.2023.2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 6 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergrtycznej, na dz. ewid. nr 68 i na części dz. ewid. nr 8/5, obręb Kazimierzów oraz na części dz. ewid. nr 336/2, obręb Cierpięta, pod nazwą „Kazimierzów PV”.

Załączniki

Accessibility