Brak informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 5 lutego 2024  r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergrtycznej, na dz. ewid. nr 68 i na części dz. ewid. nr 8/5, obręb Kazimierzów oraz na części dz. ewid. nr 336/2, obręb Cierpięta, pod nazwą „Kazimierzów PV”.

Załączniki

Accessibility