• Brak kategorii

Zarządzenie nr 184/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 182/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 177/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Adamów – Natolin

Zarządzenie nr 178/2021 z dnia 27 września 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzenie nr 181/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 179/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie nr 176/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 174/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 171/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 170/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zasad ewidencji i rozliczania środków pochodzących z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 169/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki oświatowej

Zarządzenie nr 168/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 15 lipca w sprawie powołania komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych

Zarządzenie nr 166/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 165/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 160/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Wierzbnie za 2020 rok

Zarządzenie nr 159/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na PEF

Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na 2021-2032

Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież

Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 149/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Wierzbno w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok

Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypach

Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wierzbnie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinansowanie z NFOŚiGW lub WFOŚi

Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego gruntów stanowiących własność Gminy

Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsutacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności

Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędncze Urzędzie Gminy oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze Półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się SARS CoV-2

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu

Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu w Wierzbnie

Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2019 rok

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na

Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Wierzbnie

Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie związanych z SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach

Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu

Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Gminy na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Accessibility