• Brak kategorii

Zarządzenie nr 235/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież

Zarządzenie nr 234/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”

Zarządzenie nr 233/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 232/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 231/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 227/2022 z dnia 30 maja w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 226/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 225/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 224/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 223/2022 dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok

Zarządzenie nr 222/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie dnia wolnego

Zarządzenie nr 221/2022 z dnia 1 kwietnia w sprawie powierzenia GOPS w Wierzbnie realizacji przyznawania świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 220/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 219/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 218/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 217/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 216/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników GOPS w Wierzbnie

Zarządzenie nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 213/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę rogi gminnej w miejscowości Strupiechów

Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych

Zarządzenie nr 210/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Zarządzenie nr 208/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 207/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 206/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowań

Zarządzenie nr 205/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór

Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 202/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej Wyględówek – Nadzieja

Zarządzenie nr 201/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 200/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach

Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli

Zarządzenie nr 198/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 197/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 194/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 190/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozliczeń podatku VAT

Zarządzenie nr 195/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 192/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania/powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 196/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 191/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 187/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2022 rok

Zarządzenie nr 189/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 188/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 185/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 184/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 182/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 177/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Adamów – Natolin

Zarządzenie nr 178/2021 z dnia 27 września 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzenie nr 181/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 179/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie nr 176/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 174/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno

Zarządzenie nr 171/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 170/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zasad ewidencji i rozliczania środków pochodzących z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 169/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki oświatowej

Zarządzenie nr 168/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 15 lipca w sprawie powołania komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych

Zarządzenie nr 166/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 165/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 160/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Wierzbnie za 2020 rok

Zarządzenie nr 159/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na PEF

Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania komisji

Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na 2021-2032

Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież

Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 149/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Wierzbno w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok

Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypach

Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wierzbnie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Wierzbno

Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie

Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinansowanie z NFOŚiGW lub WFOŚi

Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Accessibility