Brak informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek – Nadzieja, od km 0+498 do km 1+497, na długości 0,999 km, w miejscowościach Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c64613a-3617-4e5b-adfc-fd189f89b442

Accessibility