Brak informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce ewidencyjnej nr 422/2:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92cbf152-5479-4dd2-a91b-1ad5a468779a

Accessibility