Brak informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce ewidencyjnej nr 422/2:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ba26f3d-1d13-490a-9e1e-87b299fbcc70

Accessibility