Brak informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27075315-538a-4f7c-aff3-a3ee2676b988

Accessibility