Brak informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f85b203-2e5c-4f31-96e0-0b00fd2c98b6

Accessibility