Na zdjęciach pomnik, uczestnicy obchodów, kościół, muzycy
Z okazji obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego w gminie Wierzbno odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę pod Świdnem.
Uroczystości były prowadzone pod hasłem “Pamięci bohaterom Powstania Styczniowego”.
Uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski od powitania wszystkich zgromadzonych gości i mieszkańców oraz krótkiego przemówienia: “Spotykamy się w tym miejscu, pod pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod Świdnem 29 października 1963 roku podczas, której zginęło 17 powstańców pochowanych następnie przy Kościele Parafialnym im. Piotra i Pawła w Wierzbnie, by oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny.   Pomnik, przy którym dzisiaj jesteśmy – pokazuje nasz szacunek i wdzięczność dla tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie wysłuchano referatu historycznego dr Rafała Dmowskiego. Po tej części nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika, w którym brali udział:

  1. Ksiądz Alfred Wasilak Proboszcz  Parafii w Wierzbnie
  2. Emil Wąsowski Wójt Gminy Wierzbno
  3. Pani Maria Koc Senator RP
  4. Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP
  5. Pani Elżbieta Lanc członek zarządu Województwa Mazowieckiego
  6. Pani Ewa Besztak Starosta Powiatu Węgrowskiego
  7. Pan Profesor Adam Krasuski fundatora pomnika
  8. Pan Artur Banasik projektant i wykonawca pomnika

Kolejny referat historyczny przedstawił Pan Roman Postek.

Bitwa ta oraz bohaterska śmierć powstańców została upamiętniona pomnikiem, który stanął w Świdnie. Pomnik składa się z trzech kos, które  nawiązują do walki powstańców w Bitwie pod Węgrowem z 1868 r. W centrum monumentu umieszczono herb powstania styczniowego składający się z Orła Białego, litewskiej Pogoni i wizerunku św. Michała Archanioła. Pod herbem znajduje się tekst z aktu zgonu poległych w bitwie pod Świdnem spisany przez ówczesnego proboszcza z Wierzbna ks. Jana Niemyskiego: “Działo się to we wsi Wierzbno dnia 31 października 1863 r. o godzi. 12. W wymienionym dniu stawili się Stanisław Kowalczyk, kolonista ze Świdna, lat 65 i Jan Miśkiewicz, kolonista z Emina, lat 48 liczący i obwieścili, że dnia 29 bieżącego miesiąca robili od godz. 9 do 10 rano na polu boju wsi Świdno i Emina, znaleźli mężczyzn 17 imienia i nazwiska niewiadomych, lat od 18 do 30 mających. Przekonaliśmy się naocznie o zajściu tych 17 nieznajomych, akt stawiających świadków odczytawszy, podpisaliśmy”.
Fundatorem pomnika jest st. bryg Adam Krasuski, profesor Akademii Pożarniczej w Warszawie pochodzący ze Świdna.  Projektant  i wykonanie artysta Pan Artur Banasiak.
Uroczystość uświetnili swą obecnością uczniowie z ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie ubrani w repliki strojów powstańczych i młodzież z klas mundurowych.
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Czerwonce – Liwskiej. Po jej zakończeniu w świątyni odbył się koncert „W drodze do Niepodległej” w wykonaniu Zespołu Kameralnego Kaszubsko-Pomorskiej Orkiestry Filharmonicznej.
…………………………

Wójt Gminy Wierzbno szczególnie dziękuję Pani Alicji Roguskiej Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie oraz Radnemu Powiatowiemu Łukaszowi Komorowskiemu za pomoc we współorganizacji przedsięwzięcia.

………………………………….

W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Członkowie Zarządu Powiatu Artur Lis i Tadeusz Kot, Radny Rady Powiatu Łukasz Komorowski, Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski i Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Karczewska wraz z radnymi, strażacy z OSP Wierzbno, młodzież wraz z nauczycielami oraz okoliczni mieszkańcy i zaproszeni goście.
Foto:
Stanisław Jastrzębski/Tygodnik Siedlecki
Magdalena Dębowska
Uroczystość jest współorganizowana i współfinansowana ze środków: Gminy Wierzbno,  Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa” i darowizny na rzecz KGW Wierzbinianki z Wierzbna z banku PKO S.A.
Accessibility