Na widocznym tle jest mężczyzna, który stoi na szczycie góry, triumfalnie w dal. Obok niego widnieją słowa „sukces 2018–2021”, które powodują występowanie celu lub zwycięstwa w tym okresie czasu.

Wysoka lokata Gminy Wierzbno na koniec kadencji  2018-2024 !!

 Na stronie internetowej pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowano wyniki rankingu „Sukces kadencji 2018-2023”.

Bardzo dobre wyniki w poszczególnych kategoriach przypadły w udziale Gminie Wierzbno, co w końcowym rozrachunku zaowocowało bardzo wysokimi lokatami.

 Gmina Wierzbno w każdej ze wskazanych kategorii odniosła niemały sukces plasując się o kilkaset lub kilkadziesiąt pozycji wyżej niż w poprzednich latach.

– Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy najbardziej wyczekiwane zestawienie. Próbujemy w nim – za pomocą dostępnych wskaźników liczbowych – oszacować sukces, jaki odniosły samorządy w dobiegającej właśnie końca kadencji. – czytamy we wprowadzaniu do raportu.

Rankingi WSPÓLNOTY uznawane są za jedne z najbardziej obiektywnych i prestiżowych w środowisku samorządowym, ponieważ powstają na podstawie danych ogólnodostępnych, przekazywanych przez samorządy m. in. w formie sprawozdań.

Autorzy rankingu oparli się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:

– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),

– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

– sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Ranking mówi o sukcesie, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, a więc wskazuje na zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich pięciu latach.  Opiera się on na najnowszych dostępnych danych (przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów). Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą wszystkich wskaźników cząstkowych tj.: finansowego, ekonomicznego, społecznego i infrastrukturalnego.

Kategoria/kadencja 2002-2006 2006-2010 2009-2013 2013-2017 2017-2022
Sukces finansowy 871 320 1239 1182 52
Sukces ekonomiczny 1430 957 1076 1156 462
Sukces infrastrukturalny 1321 1524 1529 1495 1154
Sukces społeczny 446 1243 1093
Podsumowanie kadencji 1305 1209 1293 1438 593

 Jednym z największych sukcesów Gminy Wierzbno i obecnej kadencji jest sukces finansowy i ekonomiczny, a także podsumowanie całej kadencji 2018-2023.

Sukces finansowy wiąże się ze zmianą wielkości budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017–2022 w tym wzrost wydatków inwestycyjnych. Tu zajęliśmy 52 miejsce w rankingu Gmin wiejskich na 1513 Gmin z całej Polski. Sukces ekonomiczny odzwierciedla zmiany w stanie gospodarki lokalnej – Gmina Wierzbno 462 miejsce.

Trudno wyobrazić sobie lepsze podsumowanie kończącej się kadencji samorządu wskazuje Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski. To wielki sukces Gminy Wierzbno: Radnych gminnych, wszystkich pracowników Urzędu Gminy, szkół, instytucji, a także mieszkańców i wszystkich zaangażowanych, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu.

Dziękuję wszystkim radnym, pracownikom urzędu gminy i jednostek pomocniczych oraz mieszkańcom za współpracę. Tak wysokie miejsce jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem do podejmowania kolejnych działań, wpływających na rozwój w naszej Gminie.

Emil Wąsowski

Wójt Gminy Wierzbno

 

Załączniki

Accessibility