Na obrazku widać wejście do dekoracyjnego budynku. Wygląd okien, odznaczający się właściwymi barwami i wzorami, dodaje budynkowi wyjątkowego charakteru.

W dniu 27 lutego 2024 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Wierzbnie im. II Armii Wojska Polskiego symboliczne otwarcie szkoły po przeprowadzonej termomodernizacji

Gruntowna modernizacja budynku szkoły oraz całkiem zmienione otoczenie sprawia, że jest ona teraz piękną i nowoczesną placówką. Posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne w tym eko-pracownię i pracownię językową, pięknie zagospodarowany teren wokół szkoły, gdzie niedawno powstało także boisko wielofunkcyjne, z którego dzieci i młodzież mogą już korzystać.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy, po wielu miesiącach intensywnych robót budowlanych modernizacja budynku szkoły została zakończona. Prace trwały od września 2022 r. do września 2023 r., co było nie lada wyzwaniem zważywszy na codzienną obecność uczniów, którym należało zapewnić bezpieczną naukę. Ale warto było znosić te niedogodności, bo dziś Szkoła Podstawowa w Wierzbnie ma piękną, nowoczesną siedzibę, jest to obiekt na miarę XXI wieku. W zasadzie z dawnego budynku zostały tylko ściany, wymienione zostało dosłownie wszystko, zaczynając od elektryki, centralnego ogrzewania i kotłowni, na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, wymianie okien i dachu kończąc. Zmienił się również nie do poznania teren wokół szkoły.

W trakcie uroczystości Dyrektor Elżbieta Skarżyńska wraz z Wójtem Gminy Wierzbno Emilem Wąsowskim powitała zaproszonych gości. Wręczono nagrody i upominki dzieciom, które brały udział w konkursie dotyczącym szkoły pn. „Moja szkoła dawniej i dziś”. W trakcie uroczystości młodzież w formie kabaretu przedstawiła zebranym gościom losy trwającego kilka miesięcy remontu.

Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski wraz z Dyrektor Szkoły Elżbietą Skarżyńską serdecznie podziękowali wszystkim za zaangażowanie i wszelką pomoc, a także wyrozumiałość przy trwających przez wiele miesięcy pracach.

Podczas uroczystości przemawiali zaproszeni goście, rodzice, uczniowie. Przed końcem uroczystości wszyscy udali się na hol budynku szkoły, gdzie dokonano uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi i podano tort. Następnie zgromadzeni goście zwiedzali budynek, i oglądali pamiątkowe zdjęcia z czasu sprzed remontu oraz już po nim, które doskonale pokazały jak zmieniła się szkoła i jej otoczenie.

Termomodernizacja została przeprowadzona dzięki wsparciu ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 175 000 zł oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 720 735,80 złotych i środków własnych Gminy Wierzbno. Całkowity koszt termomodernizacji szkoły w Wierzbnie wyniósł blisko 6 milionów złotych. A obu szkół blisko 9,5 miliona złotych.

W ramach termomodernizacji wymieniono dotychczasowe źródło ogrzewania na dwa, działające kaskadowo, nowoczesne piece gazowe, przebudowano kotłownię, wymieniono wszystkie grzejniki i zmodernizowano całą instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Wymienione zostały wszystkie stare okna i drzwi zewnętrzne,  zainstalowano panele fotowoltaiczne, a także docieplono i wykonano nową elewację oraz dach. W ramach termomodernizacji wykonano także ocieplenie stropodachu oraz zainstalowano w klasach energooszczędne oświetlenie. Na zewnątrz powstały nowe chodniki, parking oraz ogrodzenie szkoły. Realizacja projektu doprowadziła do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia zapotrzebowania na energię w obiekcie.

Składam serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowań oraz wsparcie dla Pani Mari Koc – Poseł na Sejm RP, Pana Senatora Macieja Górskiego, Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Oddziału Województwa Mazowieckiego.

Dziękuję za współpracę i pomoc w organizacji i wykonaniu tak dużego zadania Pani Elżbiecie Skarżyńskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Radzie Gminy Wierzbno na czele z Przewodniczącą Panią Małgorzatą Karczewską, Radzie Rodziców, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły, uczniom oraz pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za przybycie.

Emil Wąsowski

Wójt Gminy Wierzbno

Accessibility