Na zdjęciu Pani Skarbnik i Pan Wójt trzymający w rękach bukiety kwiatów

Na dzisiejszej LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili Wójtowi Gminy Wierzbno Emilowi Wąsowskiemu wotum zaufania i absolutorium.

Te 2 uchwały były bezdyskusyjnie najważniejszymi punktami dzisiejszych obrad. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów uchwał.

Jednak zanim jeszcze odbyło się głosowanie Pan Wójt omówił po krótce Raport o stanie gminy za 2022 rok, podsumowujący działalność głównie budżetową i inwestycyjną ale również wszystkie ważne kwestie dotyczące rozwoju gminy. Kilku Radnych włączyło się w dyskusję, dziękując za dotychczas wykonane inwestycje i licząc na dalszą owocną współpracę.

W 2022 roku dochody gminy Wierzbno zaplanowano na kwotę 19 769 341,98 zł, zrealizowano w kwocie 19 604 990,41 zł, co stanowi 99,17 %.

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 23 105 199,98 zł, zrealizowano w kwocie 20 928 165,17 zł, co stanowi 90,58 %.

W rozliczeniu końcowym budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 323 174,76 zł na planowany deficyt 3 335 858,00 zł.

Pan Wójt podziękował Radnym oraz pracownikom Urzędu, ponieważ na ten sukces składa się praca wielu osób.

Accessibility