W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2023 r. znak SPN-S.7570.319.1136.2018.APW o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki

Accessibility