POSTANOWIENIE NR 151/2023
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Accessibility