Ilustracja jest urna wyborcza promująca wybory lokalne w Polsce w 2024 roku. Obok niej została stworzona polska flaga, kontekst narodowy tego wydarzenia.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 8 kwietnia 2024r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie

powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie podaje do publicznej wiadomości informację o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów:

6 kwietnia 2024 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 11.00

7 kwietnia 2024 r. (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności wyborczych.

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej będą pełnili dyżury w siedzibie Komisji w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Wierzbno (I piętro)

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbnie

 

/-/ Marzena Skarżyńska

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Na obrazku, który pojawia się, gdy doszło do wyborów w Polsce w 2024 roku, gdzie można uruchomić urnę wyborczą oraz polską flagę. Urna jest miejscem, do którego wrzuca się karty do głosowania, a flaga jest zaznaczona jako charakter wyborów.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Węgrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Węgrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 marca 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Ilustracja jest urna wyborcza promująca wybory lokalne w Polsce w 2024 roku. Obok niej została stworzona polska flaga, kontekst narodowy tego wydarzenia.

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 18 marca 2024 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Na obrazku symbolu jest motywu polskich wyborów w 2024 roku, z urną do wolności. Kolorystyka grafiki nawiązania do barw narodowych Polski.

POSTANOWIENIE NR 222/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie W

POSTANOWIENIE NR 222/2024
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie W

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Na obrazku urnę wyborczą, która jest symbolem polskich wyborów samorządowych 2024 roku, oznaczona na tle czerwono-białej flagi narodowej. Urna symbolizuje prawo do głosu, a flaga podkreśla charakter tych wyborów.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Na obrazku jest koncepcja wyborów w Polsce na rok 2024, symbolizowana poprzez skrzynkę na głosy i flagę narodową polską. Kolorowe pudełko na głosy z otworem do wrzucania kartek kontrastuje z białym i czerwonym tłem flagi.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Accessibility