Na zdjęciach rury położone na ziemi, samochód ciężarowy

Informuje się, iż rozpoczęto prace związane z budową nowej sieci wodociągowej w miejscowościach:  Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Rąbież.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz kolizji z nimi. Obejmuje głównie grunty orne, łąki i nieużytki.

Większość urządzeń sieci będzie wbudowana pod powierzchnią terenu, na zewnątrz widoczne będą naziemne hydranty p.poż. oraz skrzynki wodociągowych zasuw odcinających.

Sieć budowana jest z rur o średnicy 110/116 PE wykonywana metodą przewiertów sterowanych i będzie włączona do istniejącego rurociągu w m. Janówek.

Łączna długość odcinka sieci: 9 564 m.

Prace powinny potrwać do grudnia 2023 r.

Wykonawca: WODBUD Jarosław Karpiński z Trojan.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Accessibility