Na obrazku jest grupa ludzi, która stoi przed wprowadzeniem. Mają sobie na sobie urządzenia i mogą rozmawiać ze sobą, podczas gdy budynek w tle ma modernistyczną architekturę.

4 marca 2024 roku oficjalnie zostały otwarte po remontach świetlice wiejskie w Jaworku, Cierpiętach i Wąsoszu oraz strażnica OSP w Jaworku, a także 17 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przed obiektem świetlicy w Jaworku, w której udział wzięli: Pani Maria Koc Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Górski Senator RP, Pani Małgorzata Karczewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbnie wraz z radnym Dariuszem Patoka, Pan Emil Wąsowski Wójt Gminy Wierzbno, Pan Zbigniew Szatkowski sołtys wsi Jaworek,  Pan Andrzej Kuśmierczyk Prezes OSP w Jaworku, Pan Maciej Robak wykonawca inwestycji oraz Pan Tomasz Tkaczyk, Marek Tyszko i Krzysztof Kalinowski – inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynków świetlicy i strażnicy OSP  przez ks. Alfreda Wasilaka Proboszcza parafii pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Wierzbnie.

Remont świetlicy wiejskiej w Jaworku wyniósł 645 750 zł i został sfinansowany ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Budynek zyskał nowe okna, drzwi, dach, toaletę. Został także docieplony, wykończony w środku i wyposażony w nowe stoły i krzesła.

Na zewnątrz ułożono kostkę, powstało nowe ogrodzenie, a także piękny taras, który stał się dopełnieniem remontu. Remont strażnicy OSP w Jaworku został pokryty również z w/w środków w kwocie 123 000 zł.  Wymieniono bramę wjazdową, wyremontowano pomieszczenia strażnicy, powstała nowa toaleta, ogrodzenie. Oba budynki zyskały nowe życie dzięki czemu mieszkańcy i strażacy z zadowoleniem będą mogli je wykorzystywać na wszelkiego rodzaju uroczystości i swoje potrzeby.

Następnie strażacy i mieszkańcy podziękowali Pani Marii Koc oraz Panu Emilowi Wąsowskiemu  za pomoc w zdobyciu środków finansowych na remont ich świetlicy. Wszystkich poczęstowano kawą przygotowaną przez młodzież z MOW w Jaworku oraz ciastem przygotowanym przez mieszkańców.

W dalszej kolejności delegacja udała się do miejscowości Cierpięta i tam symbolicznie przecięto wstęgę na drodze gminnej, tym samym oddając oficjalnie do użytku 17 odcinków dróg gminnych do dyspozycji mieszkańców po przeprowadzonych remontach. Łącznie wyremontowano ok 9 km dróg w miejscowościach: Cierpięta, Majdan, Helenów, Adamów, Natolin, Brzeźnik, Czerwonka, Czerwonka – Folwark, Soboń, Wierzbno, Kazimierzów, Świdno, które zostały wybudowane ze  środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8 930 000 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 388 844,52 zł.

Następnie udano się do świetlicy wiejskiej w Cierpiętach i oficjalnie otworzono poprzez przecięcie wstęgi budynek świetlicy w tej miejscowości. Wstęgę przecinali mieszkańcy wsi Cierpięta.  Po przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy otwarcia zwiedzili budynek, który po remoncie wygląda pięknie – jest nowoczesny, ocieplony z wymienionym dachem, oknami, drzwiami. Natomiast na  zewnątrz zniwelowano teren, posiano trawę i powstało nowe ogrodzenie wraz z podjazdem z kostki. Świetlicę wyposażono w nowe stoły i krzesła. Koszt remontu wyniósł 738 000 zł i został dofinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Ostatnim etapem uroczystości w tym dniu było oficjalne otwarcie świetlicy w Wąsoszu, gdzie wstęgę przecięli mieszkańcy i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie budynek w Wąsoszu został poświęcony przez Księdza Proboszcza Tadeusza Olędzkiego Proboszcza parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czerwonce Liwskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć pana Andrzeja Kopcia, który był wieloletnim sołtysem Wąsosza. Trzeba zaznać, że Pan Andrzej Kopeć oddał teren pod budynkiem świetlicy.

Na zakończenie w budynku świetlicy w Wąsoszu nastąpiły oficjalne podziękowania dla Pani Marii Koc oraz Pana Senatora Macieja Górskiego za pomoc w pozyskaniu środków na remont świetlic  oraz dróg gminnych w wysokości ponad 10 687 000 zł. Przedstawiciele wsi oraz straży podziękowali także Panu Emilowi Wąsowskiemu Wójtowi Gminy Wierzbno oraz Radzie Gminy Wierzbno na czele z Panią Małgorzatą Karczewską za zaangażowanie i pracę na ich rzecz.

Wójt Gminy Emil Wąsowski wskazał, iż dzięki modernizacji świetlic, szkół podstawowych oraz kolejnych inwestycjach na gminnych drogach sołectwa na terenie Gminy Wierzbno dostały szansę rozwoju,  gmina pięknieje, rozwija się z każdą kolejną inwestycją na rzecz mieszkańców. Wsie, w których oddano wyremontowane świetlice do użytku mieszkańców wzbogaciły się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. Pogratulował mieszkańcom i prosił jednocześnie, aby o te świetlicę dbali, żeby  tętniły one życiem i były miejscem spotkań wiejskich, integracji społecznej.

Wykonawcą remontu wszystkich świetlic była firma WormBud Maciej Robak z Węgrowa.

Wykonawcą remontu dróg gminnych była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej.

Fot. Mariusz Szczepek

Accessibility